Cesta Svetla

Programový modul, tvorený pre Slovenský skauting.
Pracovná verzia, v štádiu pripomienkovania a dizajnovania.

Katolícka verzia* - v prípade záujmu nikomu nebráni vytvoriť jeho verziu aj pre iné denominácie, prítomné v SLSK.
Zatiaľ nie je schválený Náčelníctvom SLSK ako oficiálny a definitívny programový modul SLSK.

 

Made by

 

  

 

KTO SME?
Synovia Svetla, Večného, Nestvoreného, Nádherného: Boha Najvyššieho!
KAM SMERUJEME?
Do Svetla, pútnici do Vlasti, do Domova, plného nesmrteľnej krásy a jasu!
ALE KÝM SME TU...
… zrkadlíme toto Svetlo, vnášame ho všade tam, kadiaľ putujeme, aby tak aj smrteľný
svet sa na chvíľu zaleskol nesmrteľnosťou!

 

Krátky a veľmi stručný úvod do kresťanstva pre skautov a skautky

  

 

SVITANIE CECH SVETLA RÁD SVETLA
Ak si na tejto stránke, znamená to, že hľadáš niečo, čo by sme mohli nazvať „duchovným programom“ v skautingu. Musím ťa sklamať. Táto príručka nie je o „duchovnom programe“ v skautingu. Dôvodom je fakt, že nič, ako „duchovný program“ v skautingu nejestvuje. Skauting sám totiž je týmto duchovným programom. Nech to znie akokoľvek prekvapujúco, je to tak.
Táto príručka je prvou časťou CESTY SVETLA SLOVENSKÉHO SKAUTINGU. Jej zmyslom je pomôcť Ti objaviť skutočný skauting, skutočné kresťanstvo a skutočnú Kristovu Cirkev a byť Tvojim pomocníkom a sprievodcom v tomto fascinujúcom dobrodružstve skautského kresťanstva a kresťanského skautingu.
Čomu sa budeš učiť v CECHU SVETLA? Keď Abrahám Harold Maslow hovoril o ľuďoch, ktorí dokážu vo svojom živote skutočne žiť sebaaktualizáciu, odhadoval ich len na nejaké 2%. Človeka, ktorý nie je schopný podobných vecí, by sme nazvali jedným spoločným slovom: NEDOSPELÝ, nezrelý človek. Môže byť pokojne plnoletý, mať občiansky preukaz, vodičský preukaz a právo voliť, ale plnoletosť ešte nie je dospelosť. Jedným z hlavných cieľov skautingu je preto aj výchova k dospelosti. Tento program CECHU SVETLA Ti v tom skúsi pomôcť. S jeho pomocou by si mal spoznať základné komponenty zrelého, dospelého života a začať si ich osvojovať.
Program Cechu Svetla je druhou časťou
CESTY SVETLA SLOVENSKÉHO SKAUTINGU.
Teraz, keď už Tvoj duch zosilnel a je pripravený na veci veľké a náročné, dozrel čas nastúpiť na cestu RÁDU SVETLA, ktorý je treťou časťou CESTY SVETLA SLOVENSKÉHO SKAUTINGU. Na ceste Rádu Svetla ťa už naplno zasvätíme do tajomstiev života s Bohom a pozveme Ťa na vzrušujúce dobropdružstvo s Ním.
     
"Printová" príručka
+ doplňujúci CD-ROM
(v. 8-2017)
Príručka na stiahnutie
(v. 8-2016)
Príručka na stiahnutie
(v. 8-2016)

Samostatne spracované moduly:
SKAUTSKÝ ZÁKON
KATOLÍK
   
Samostatne spracované moduly:
LECTIO DIVINA
KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE

Na Tvojej Cesta za Svetlom Ti prajeme veľa síl, odvahy a Božieho Požehnania!

P.S.: Toto sú do veľkej miery ešte "surové texty", bez korektúry a niekedy možno aj s odkazmi a poznámkami (hlavne u samostatných modulov, kde boli importované potrebné časti textu z príručiek Cesty Svetla), ktoré odkazujú na niečo, čo priamo v odborke nie je. Ak niečo nájdete, kontaktujte nás, aby sme mohli texty upraviť!

Pripomienky posielajte na mail: inky@inky.sk - vopred za všetky vďaka!

* Prečo katolícka verzia? Ak má byť duchovný program - a teda skautong ako taký - účionný, nemôže ostať len vo všeobecnej rovine. Musí ísť k veci a ponúknuť skutočnú cestu skutočného naplnenia Božích zámerov s ľuďmi, inak by bol neúčinný. Preto nemôže byť na jednej strane nejaký ôvšeobecný" v zmysle povrchnosti, ako sa to často chzápe. A ani nemôže byť odtrhnutý od Cirkvi, pretože by tým bol znova neúplný, neúčinný a v neposlednom rade aj v rozpore so sebou samotným a so zámermi zakladateľa. Preto je želateľné, aby (ak o to bude záujem) čaom vznikli rovnako kompletné a funkčné verzie evanjelické, pravoslávne,... než nahrádzať skutočné duchovno "zdanlivým duchovnom", v ktorom kĺžeme po povrchu, ale ankoniec nikoho nikam neprivedieme v mene akejsi pokryteckej "všeobecnosti...